Technika hrou od základných škôl 

Cieľ projektu zameraný na učiteľov: 

- absolvovať školenie a získať požadované vedomosti

Cieľ projektu zameraný na žiakov: 

- vzbudiť záujem u žiakov o technické vzdelávanie